Latest Entries »

Advertisements

 เป็นสัตว์เลือดอุ่น จึงรักษาอุณหภูมิของร่างกายไว้ได้คงที่ประมาณ 40 องศา
ขาหน้ามีลักษณะคล้ายกับขาของสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นปีกเพื่อใช้สำหรับบิน และมีขนปกคลุมตลอดตัว มีเกล็ดที่ขาและนิ้วเท้า ออกลูกเป็นไข่ มีเปลือกแข็งหุ้ม  สัตว์ปีกไม่มีฟันแต่มีจะงอยปาก สัตว์ปีกที่กินพืชจะใช่ส่วนของกระเพาะบดอาหารที่เรียกว่า กึ๋น เป็นตัวบดอาหารให้ละเอียด บางครั้งสัตว์ปีกจะกินเม็ดทรายเข้าไปเพื่อช่วยให้บดอาหารได้ดีขึ้น

จัดอยู่ในไฟลัมมีแกนสันหลัง เป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ที่มีการวิวัฒนาการและพัฒนาร่างกายที่ดีหลากหลายประการ รวมทั้งมีระบบประสาทที่เจริญก้าวหน้า สามารถดำรงชีวิตได้ในทุกสภาพสิ่งแวดล้อมมีขนาดของร่างกายและรูปพรรณสัณฐานที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของสายพันธุ์ มีลักษณะเด่นคือมีต่อมน้ำนม ที่มีเฉพาะในเพศเมียเท่านั้น เพื่อผลิตน้ำนมเพื่อใช้เลี้ยงลูกวัยแรกเกิดเป็นสัตว์เลือดอุ่น มีขนเป็นเส้น ๆ หรือขนอ่อน  ปกคลุมทั่วทั้งร่างกาย เพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิในร่างกาย ยกเว้นสัตว์น้ำที่ไม่มีขน

จัดอยู่ในไฟลัมมีแกนหลังเป็นเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่จัดเป็นสัตว์ในกลุ่มแรก ๆ ของโลกที่มีการดำรงชีวิตบนบกอย่างแท้จริง สัตว์เลื้อยคลานในยุคดึกดำบรรพ์ที่รอดชีวิตจากการสูญพันธุ์และยังดำรงชีวิตในปัจจุบัน

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือเรียกอย่างทั่วไปว่า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เป็นสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก มีต่อมเมือกทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นตลอดเวลา ผิวหนังเปียกลื่นอยู่เสมอ ไม่มีเกล็ดหรือขน หายใจด้วยเหงือก ปอด ผิวหนัง หรือผิวในปากในคอ สืบพันธุ์โดยการผสมพันธุ์ภายนอกลำตัว สืบพันธ์เมื่ออายุ 2–3 ปี ส่วนใหญ่ตัวผู้จะมีถุงลมปากเพื่อใช้ส่งเสียงร้องเรียกตัวเมีย ออกลูกเป็นไข่อยู่ในน้ำ ไม่มีเปลือก วางไข่เป็นกลุ่มในน้ำมีสารเป็นวุ้นหุ้ม ลูกอ่อนที่ออกจากไข่มีรูปร่างคล้ายปลาอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือก เมื่อเติบโตเต็มที่แล้วมีปอดหายใจ ขึ้นบกได้ แต่ต้องอยู่ใกล้น้ำ เช่น กบ คางคก อึ่งอ่าง เขียด
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทั้งภายนอกและภายในอย่างสิ้นเชิง ไปตามวงจรชีวิต ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ หายใจด้วยเหงือก เมื่อโตขึ้นจะเปลี่ยนรูปร่างอาศัยอยู่บนบก หายใจด้วยปอดหรือผิวหนัง โดยเฉพาะในหน้าแล้งในช่วงระหว่างฤดูหนาวถึงฤดูร้อน สัตว์พวกนี่ส่วนใหญ่จะขุดรูจำศีล เพื่อหนีความแห้งแล้ง มิให้ผิวหนังแห้ง ถ้าผิวหนังแห้งมันจะหายใจไม่ได้และอาจตายได้ เพราะก๊าชจากอากาศต้องละลายไปกับน้ำเมือกที่ผิวหนัง แล้วจึงแพร่เข้าสู้กระแสโลหิต ระยะนี้มันจะใช้อาหารที่สะสมไว้ในร่างกายอย่างช้าๆ นิวต์และซาลามานเดอร์ก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนกัน แต่แตกตางกันตรงที่นิวต์และซาลามานเดอร์จะยังคงหางของมันไว้ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์เลือดเย็น เช่น เดียวกับสัตว์พวกปลา กินแมลง และ หนอนที่ยังมีชีวิตอยู่

 

จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนหลัง เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ
 ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจด้วยเหงือกและมีกระดูกสันหลัง สามารถเคลื่อนไหวไปมาด้วยครีบและกล้ามเนื้อของลำตัว บางชนิดมีเกล็ดปกคลุมทั่วตัว
บางชนิดไม่มีเกล็ดแต่ปกคลุมด้วยเมือกลื่น ๆ หรือแผ่นกระดูกมีหัวใจสองห้องและมีขากรรไกรยกเว้นปลาจำพวกปลาฉลามสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำบางประเภท ถูกเรียกติดปากว่าปลาเช่นเดียวกันเช่น ปลาดาวโลมา ปลาวาฬและปลาหมึก
 ซึ่งสัตว์ทั้งหมดนี้ก็มีแหล่งอาศัยอยู่ในน้ำด้วยกันทั้งสิ้น แต่ไม่ได้จัดอยู่ในจำพวกเดียวกันกับปลา ด้วยลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิยาที่แตกต่างกันเช่น ปลาดาวเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นเดียวกับปลา มีโครงสร้างที่เป็นหินปูน โลมาและปลาวาฬถูกจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถหายใจได้ทางปอดไม่ใช่ทางเหงือก และปลาหมึกจัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่ถูกจัดรวมอยู่กับสัตว์ประเภทเดียวกันกับหอย

                                                

สัตว์มีกระดูกสันหลัง คือกระดูกสันหลังจะอยู่เป็นแนวยาวไปตามด้านหลังของสัตว์ กระดูกสันหลังจะต่อกันเป็นข้อๆ ยืดหยุ่น เคลื่อนไหวได้มีหน้าที่ช่วยพยุงร่างกายให้เป็นรูปร่างทรวดทรงอยู่ได้และยังช่วยป้องกันเส้นประสาทอีกด้วย
 สัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
 นักวิทยาศาสตร์ยังแบ่งออกเป็น 5 พวกคือ
 -สัตว์พวกปลา
 -สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
 -สัตว์เลื้อยคลาน            
 -สัตว์ปีก
 -สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate) สิ่งมีชีวิตประเภทนี้มีกระดูกสันหลังหรือไขสันหลัง
สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังเริ่มมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลาประมาณ 505 ล้านปี ในยุคแคมเบรียนกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่วงยุคแคมเบรียน
โครงกระดูกของไขสันหลัง ถูกเรียกว่ากระดูกสันหลัง รวมทั้งยังมีสัตว์ที่คนรู้จักมากที่สุดอีกด้วย (ยกเว้น แมลง ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(รวมทั้งมนุษย์)เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังทั้งสิ้น
ลักษณะเฉพาะของไฟลัมย่อยนี้คือระบบกล้ามเนื้อจำนวนมาก เช่นเดียวกับระบบประสาทส่วนกลางที่ถูกวางในกระดูกสันหลังเป็นส่วน ๆ

อาจารย์มานพสอนวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนต่างจังหวัดแห่งหนึ่ง
 แล้ววันนี้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลัง อาจารย์มานพอธิบายสัตว์มีกระดูกสันหลังจนกระทั่งถึงเรื่องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีเด็กชายมานัสยกมือถามอาจารย์มานพว่าจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือสัตว์เลื้อยคลาน

ภารกิจ
1. ถ้าท่านเป็นอาจารย์มานพ ท่านจะมีวิธีอธิบายกับเด็กอย่างไรให้เข้าใจ
2. อาจารย์มานพจะใช้เกณฑ์อะไรในการหาข้อแตกต่างระหว่างสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลาน
3.ท่านคิดว่าอาจารย์มานพควรให้เด็กค้นหาคำตอบเองหรือไม่เพราะเหตุใด