ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งมีสถานีอนามัยตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปรักษากับพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และขาดแคลนแพทย์นานๆครั้งจะมีแพทย์จากในเมืองมาตรวจให้กับชาวบ้าน ในตอนบ่ายมีคนไข้ชื่อ ป้าสุข มารักษาที่อนามัยแห่งนี้เขาบอกเจ้าหน้าที่ฯว่า มีอาการปวดท้อง แล้วปวดบริเวณรอบสะดือ ปวดบริเวณท้องน้อยด้านขวาและคลื่นไส้อาเจียน ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ฯจึงนำตัวคนไข้ส่งโรงพยาบาลในเมือง
ภารกิจ
1.ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ฯท่านจะมีวิธีการรักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างไร
2. ท่านคิดว่าอาการที่เกิดขึ้นกับป้าสุขเกิดจากสาเหตุใด จงอธิบาย
3.ให้อธิบายระบบย่อยอาหารที่ถูกต้องมาพอเข้าใจ

  
Advertisements