อาจารย์มานพสอนวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนต่างจังหวัดแห่งหนึ่ง
 แล้ววันนี้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลัง อาจารย์มานพอธิบายสัตว์มีกระดูกสันหลังจนกระทั่งถึงเรื่องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีเด็กชายมานัสยกมือถามอาจารย์มานพว่าจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือสัตว์เลื้อยคลาน

ภารกิจ
1. ถ้าท่านเป็นอาจารย์มานพ ท่านจะมีวิธีอธิบายกับเด็กอย่างไรให้เข้าใจ
2. อาจารย์มานพจะใช้เกณฑ์อะไรในการหาข้อแตกต่างระหว่างสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลาน
3.ท่านคิดว่าอาจารย์มานพควรให้เด็กค้นหาคำตอบเองหรือไม่เพราะเหตุใด

 

Advertisements