สัตว์มีกระดูกสันหลัง คือกระดูกสันหลังจะอยู่เป็นแนวยาวไปตามด้านหลังของสัตว์ กระดูกสันหลังจะต่อกันเป็นข้อๆ ยืดหยุ่น เคลื่อนไหวได้มีหน้าที่ช่วยพยุงร่างกายให้เป็นรูปร่างทรวดทรงอยู่ได้และยังช่วยป้องกันเส้นประสาทอีกด้วย
 สัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
 นักวิทยาศาสตร์ยังแบ่งออกเป็น 5 พวกคือ
 -สัตว์พวกปลา
 -สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
 -สัตว์เลื้อยคลาน            
 -สัตว์ปีก
 -สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Advertisements