เป็นสัตว์เลือดอุ่น จึงรักษาอุณหภูมิของร่างกายไว้ได้คงที่ประมาณ 40 องศา
ขาหน้ามีลักษณะคล้ายกับขาของสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นปีกเพื่อใช้สำหรับบิน และมีขนปกคลุมตลอดตัว มีเกล็ดที่ขาและนิ้วเท้า ออกลูกเป็นไข่ มีเปลือกแข็งหุ้ม  สัตว์ปีกไม่มีฟันแต่มีจะงอยปาก สัตว์ปีกที่กินพืชจะใช่ส่วนของกระเพาะบดอาหารที่เรียกว่า กึ๋น เป็นตัวบดอาหารให้ละเอียด บางครั้งสัตว์ปีกจะกินเม็ดทรายเข้าไปเพื่อช่วยให้บดอาหารได้ดีขึ้น

Advertisements